Marvel’s No prize

เกร็ด สมัยก่อน Marvel จะแจกรางวัล “No Prize” (ไม่มีรางวัล) ให้กับแฟนๆที่สามารถจับผิดเรื่องราวในคอมิคของมาร์เวลได้ ภายหลังพอหนังสือเยอะขึ้นมีโอกาสผิดเยอะขึ้น จะได้ No-prizeต้องนอกจากจับผิดแล้วยังจะต้องหาคำอธิบายแก้ให้ด้วย… รางวัลจะประกอบด้วย ซองจดหมาย และ ลายเซ็นจากทีมงานใครก็ได้ที่อยู่ในออฟฟิศวันนั้น สมัยก่อน anilsoi11อยากได้มากกกกกกกกกก

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: