Hope Summers ความหวังของเหล่าMutants

-Hope ความหวังของเคเบิล
Image
โฮป เป็นเด็กกลายพันธุ์คนแรกที่เกิดมาตั้งแต่ M-day บางคนเชื่อว่าเธอเป็น พระผู้มาช่วย ของพวก Mutants แต่Bishopที่มาจากอนาคตเชื่อว่าเป็นตรงกันข้าม จะพยายามจะไล่ฆ่าเธอ

ทำให้ Cableพาเธอไปอนาคตเพื่อหนีและฝึกเธอไปในตัวกว่าเคเบิ้ลจะพาเธอกลับมาได้ ก้อโตเป็นสาวแล้ว เธอได้นับถือเคเบิ้ลเป็นพ่อจึงได้นำนามสกุลของเขามาใช้

ตอนหลังยังเจออีกว่าเธอเป็น phoenix!พลังเธอคือการทำให้ dna เธอเปลี่ยนและก้อปพลังจากmutantตัวไหนก้อได้ แต่เฉพาะพวกที่อยู่ใกล้ๆ และเธอสามารถเพิ่มพลังให้mutantที่อยู่ใกล้ได้ด้วย

Image

เธอยังเป็นตัวจุดเริ่มสงครามระหว่าง Avengers VS X-men ที่กำลังดำเนินอยู่ ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าตัวเองจะความคุมและดูแลเธอได้ดีกว่าจึงมีการแย่งตัวกัน

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: