ชุดเกราะ Thing ที่จะกลับมาใน FF – Marvel Now

Image

ชุดเกราะนี้Reed Richards ได้สร้างให้กับ Ben grimm เมื่อเขาได้เสียพลังThe thing ไปชั่วคราว เกราะถูกออกแบบให้เลียนแบบทั้งพลังและความอึดของThingตัวจริง

Image

เกราะนี้ได้นำออกมาใช้เรื่อยๆแต่ปรากฏครั้งแรกใน Fantastic Four 169(ปี1976)

Image

และคาดว่าเกราะนี้คงจะเป็นเกราะที่Ms Thing สาวที่กำลังเดทกับ Johny Stormจะนำมาใช้ใน FF ของ Marvel Now

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: