Death’s Head หุ่นนักล่าข้ามกาลเวลา

Death’s Head ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังของ Marvel UK ก่อนที่จะปรากฏตัวเป็นตัวประกอบใน Transformers UK และยังได้ไปโผล่ใน Dr Who Magazine ที่ Marvelได้ทำอยู่ในขณะนั้นด้วย!

Image

Death’s Head เป็นร่างหุ่นที่สร้างขึ้นมาสำหรับบรรจุพลังชีวิตของLupexฆาตกรโรคจิตผู้ที่จะใช้ร่างทรงพลังนี้ในการฆ่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อความสนุก ก่อนที่จะถูกใช้งาน ร่างหุ่นก็ถูกขโมยออกมาโดย Pyraผู้ที่สร้างบุคลิคใหม่ให้เขา โดยให้มีจุดหมายเพื่อจะกำจัด Lupex ก่อนที่เขาจะได้ปฏิบัติการนี้เขาก็ถูกส่งข้ามจักรวาลไป และผจญภัยในโลกของTransformers และ Doctor Who

Image

ในที่การปะทะกันของLupex และ Death’s Headทำให้เขาเกือบตาย และทำให้หุ่นนักล่าของเราสาบานว่าต่อไปนี้จะฆ่าคนเพื่อเอาตัวรอด หรือเพื่อเงินเท่านั้น และไม่ทำอะไรเพื่อคนอื่นอีก!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: