Jim Wilson, in memorial on World’s aids day

Jim Wilson, in memorial on World's aids day

Jim Wilson ตัวละครที่เป็นเพื่อนของฮัลค์มาตั้งแต่ยุด70 และไม่กี่คนที่ฮัลค์เชื่อใจ ภายหลัง Jim ได้ติดเชื้อ HIV และได้กลายมาเป็นผู้รณรงค์สำหรับการเข้าใจกับโรค Aids

ภายหลังเมื่อเข้าป่วยหนักขึ้น เขาได้ขอให้ Hulkถ่ายเลือดให้เขา (ซึ่งตอนนั้นเป็นบุคคิลProfessor Hulkที่เป็นสมองBanner แต่เป็นร่างฮัลค์) แบนเนอร์ซึ่งกลัวว่าการถ่ายเลือดของเขาจะสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นอีกตัวไม่ยอม และตอนหลังแกล้งทำการถ่ายเลือดให้ ด้วยความหวังที่จะให้ Jim ได้สบายใจ

Jim เองก็รู้ว่า แบนเนอร์ต้องการให้เขาสบายใจและยอมรับในการตัดสินใจของเขา และได้ตายไปจากอาการโรคต่างๆในที่สุด

แบนเนอร์ได้บริจาคเงินให้กับสถานรักษาที่เพื่อนของเขาได้ใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIVต่อไป

http://www.worldaidsday.org/

ih420-3 ih420-4

ih420-6

ih420-7

Advertisements

One thought on “Jim Wilson, in memorial on World’s aids day

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: