No, You Move.

ตอนCivil warที่ปีเตอร์ซึ่งพี่งกลับมาอยู่กับฝ่าย Cap ถามเขาว่า เขาไม่ท้อบ้างรึที่ หลายๆคนในประเทศหาว่าเขาเป็นคนทรยศ

page1

 

Cap ตอบว่า “มันไม่สำคัญว่า สื่อจะพูดว่าอย่างไร หรือม้อบหรือรัฐจะว่าอย่างไร ไม่สำคัญว่าทั้งประเทศจะคิดว่ามันผิด ประเทศนี้ถูกตั้งขึ้นมาด้วยหลักการว่าเราต้องยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เราเชื่อ ไม่ว่ามันจะดูยากแค่ไหน เมื่อมีคนบอกว่าให้เราขยับ บางทีหน้าที่ของเราคือ ต้องยืนยึดที่ของเราไว้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ข้างแม่น้ำสายความจริง และบอกทั้งโลกว่า “ไม่ คุณสิขยับ”

cap

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: