The Mighty Thor

ในคอมิคตอนแรกๆนั้น Thor ถูก Odinลงโทษส่งมายังโลกในร่างของหมอขาเสียที่อ่อนแอชื่อ Donald Blake เพื่อที่จะสอนการถ่อมตัวให้เขา โดยธอร์นั้นหยิ่งธะนงเกินไป และยังชอบใช้กำลังแก้ปัญหาต่างๆ
2003394-donald_blake_02
หลังจากธอร์ได้ใช้ชีวิตในร่างของBlakeมาสิบปี เขาได้ใช้ชีวิตของเขาช่วยเหลือคนอ่อนแอ จนในที่สุดโอดินได้บรรดาลใจให้เขาไปยังประเทศนอร์เวย์ และระหว่างนั้นเองเขาได้เจอกลุ่มเอเลี่ยนเข้าโจมตี และได้หนีเข้าไปในถ้ำ(ซึ่งมีตำนานว่าที่นี่คือถ้ำกำเนิดธอร์) เขาได้หยิบไม้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นไม้เท้า และเมื่อไม้นั้นฟาดกับหินที่ตกลงมาขวางถ้ำ Don Blake ก็เปลี่ยนร่างเป็น ธอร์ เทพสายฟ้า และไม้เท้าเปลี่ยนเป็นค้อน Mjolnir

ในช่วงแรกๆนั้น Don Blakeยังไม่ได้ความจำสมัยเป็นธอร์คืนมา และเมื่อThorปล่อยมือจากค้อนชั่วครู่ เขาก็จะถุกเปลี่ยนร่างกลับเป็นDon Blake ภายหลังนอกจากจะได้ความจำคืนมาแล้ว ตัวDonald Blakeยังถูกแยกออกไปเป็นตัวละครของตัวเอง และบางช่วงเท่านั้นที่ Thor จะต้องมาใช้ร่างร่วมกับคนอื่นอีก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: